Khuyến mại

Chuyên mục: Khuyến mại

Video hướng dẫn sử dụng

Video hướng dẫn sử dụng các sản phẩm

https://youtu.be/Pxvt-E_RoWA ( Video hướng dẫn sử dụng cảm biến chống trộm hồng ngoại ESH-830)

https://youtu.be/33i7FjBtiMI (Video hướng dẫn sử dụng combo chống trộm hồng ngoại ESH-CB02)

https://youtu.be/sgGfu9eAxT4 (Video hướng dẫn sử dụng combo chống trộm hồng ngoại ESH-CB01)

https://youtu.be/qihRk5C64TI ( Video hướng dẫn sử dụng hệ thống chống trộm ESH K4)

https://youtu.be/Npfixa3-2Wo ( Video hướng dẫn sử dụng đèn năng lượng mặt trời ESH-30.01)