Video hướng dẫn sử dụng

Video hướng dẫn sử dụng các sản phẩm:

Hệ thống báo trộm qua điện thoại

ES-K4: https://www.youtube.com/watch?v=H8lkItqmhPs

ES-K5: https://www.youtube.com/watch?v=N1RyFi_83OI

ES-K6:

ES-K7: https://www.youtube.com/watch?v=NBm_Zg30EBA

 

Công tắc hẹn giờ:

ES-619: https://www.youtube.com/watch?v=lB-QlaLyWeY

ES-316: https://www.youtube.com/watch?v=ahidQMQec6I

ES-316S: https://www.youtube.com/watch?v=mNbSDNNWM1U&t=12s

 

Ổ cắm hẹn giờ

ES-18.11: https://www.youtube.com/watch?v=bfqtbRCO3wY

 

Cảm biến cửa từ

ES-18R: https://www.youtube.com/watch?v=9xTGRn9xDKY&t=192s

ES-02L: https://www.youtube.com/watch?v=hhzcgoq6LCQ

ES-06R: https://www.youtube.com/watch?v=_ehrRcmgS1U

 

Chuông cửa không dây

ES-20R: https://www.youtube.com/watch?v=6mL_m7av6-U

ES-12R: https://www.youtube.com/watch?v=PL5RftbytQs

ES-07S: https://www.youtube.com/watch?v=UL2b2D4UXCg

ES-31.11: https://www.youtube.com/watch?v=lHgNgV5tzWI

ES-31.04: https://www.youtube.com/watch?v=O02D-G0LcpA

 

Combo chống trộm hồng ngoại

ES-CB01: https://www.youtube.com/watch?v=RknMFgW4GLg

ES-CB02: https://www.youtube.com/watch?v=bZr65PtS4rU

ES-830: https://www.youtube.com/watch?v=-P5qdL0w9P8

 

Camera wifi: 

ES-CM04: https://www.youtube.com/watch?v=riDnlfoQhFI

ES-CM03: https://www.youtube.com/watch?v=mJ7nGPSbciA

ES-CM02: https://www.youtube.com/watch?v=fV3iWlClttA&t=58s

ES-CM01: https://www.youtube.com/watch?v=yRRlkFYgL6o