Chi nhánh Quận 6 - TP Hồ Chí Minh

 

Địa chỉ : 110 Gia Phú - Phường 1 - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh 

Số điện thoại : 090 931 1823  - Mr.Phúc