Chi nhánh Bắc ninh

Địa chỉ :Quốc lộ 17 Đoan Bái - Đại Bái - Gia Bình - Bắc Ninh

Số điện thoại : 0904 708 787