CHÁY NỔ HIỆN ĐANG XUẤT HIỆN RẤT NHIỀU. VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TÀI SẢN VÀ GIA ĐÌNH LÀ MỘT ĐIỀU RẤT CẦN THIẾT. DO VẬY MỘT THIẾT BỊ BÁO KHÓI CHÁY LÀ MỘT THIẾT BỊ KHÔN THỂ THIẾU TRONG GIA ĐÌNH CỦA BẠN. BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO THIẾT BỊ BÁO KHÓI CHÁY ES- G1 , THIẾT BỊ BÁO KHÓI CHÁY ES- G2 của EsmarthomeTHIẾT KẾ ĐƠN GIẢN, GIÁ THÀNH HỢP LÝ, NHANH NHẠY CÓ THỂ PHÁT HIỆN ĐƯỢC CÓ KHÓI CHÁY.
Sản phẩm này được tích hợp với bộ hệ thống báo trộm qua điện thoại - bảo vệ gia đình bạn an toàn tuyệt đối !

Cảm biến báo khói cháy phụ kiện