Phụ kiện không thể thiếu trong bộ hệ thống báo trộm.

Thiết bị cảm biến gắn cửa phát hiện người đột nhập có ý đinh mở cửa cạy cửa.

Liên hệ E-smart Home chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn lắp đặt một các cụ thể, phù hợp nhất với gia đình của bạn. 

Gọi ngay đến sô 19009070 hoặc chát trực tuyến trên website chúng tôi sẽ giải quyết những vấn đề bạn có thể gặp phải giúp bạn.

Cảm biến cửa từ phụ kiện hệ thống